Leader
Leader
27 دی 1397 ساعت 14:52

مجموعه هشدارهای اربعینی/ 1. عراق، یک کشور خارجی است!

عراق، یک کشور خارجی با شرایط، مقررات و فرهنگ خاص خود است؛ نه بخشی از کشور ایران! برخی از زوار، ...

روزشمار اربعین/ 24 روز تا شروع جاذبه مغناطیس حسینی

امام صادق علیه السلام:
هر کس به زیارت قبر امام حسین (ع) نرود تا بمیرد ایمانش نا تمام و دینش ناقص خواهد بود به بهشت هم که برود پایین تر از مومنان در آنجا خواهد بود.

وسائل الشیعه، ج 10 ص 335

روزشمار اربعین با یاد شهدای مدافع حرم/ 26 روز تا شروع جاذبه مغناطیس حسینی

امام صادق (ع) فرمود: زیارت امام حسین علیه السلام را ترک نکن و به دوستان و یارانت نیز همین را سفارش کن! تا خدا عمرت را دراز و روزى و رزقت را زیاد کند و خدا تو را با سعادت زنده دارد و نمیرى مگر با شهادت.

وسائل الشیعه، ج. 10، ص. 335.

26 روز تا حماسه میلیونی اربعین باقی مانده است
با انتشار این پوس...

روزشمار اربعین با یاد شهدای مدافع حرم/ 25 روز تا شروع جاذبه مغناطیس حسینی

امام صادق (ع) فرمود: اگر یکى از شما تمام عمرش را احرام حج ببندد، اما امام حسین علیه السلام را زیارت نکند حقى از حقوق رسول خدا (ص) را ترک کرده است؛ چرا که حق حسین (ع) فریضه الهى و بر هر مسلمانى واجب و لازم است.

وسائل الشیعه، ج. 10، ص. 333

25 روز تا حماسه میلیونی اربعین باقی مانده است
با انتشار ای...

روزشمار اربعین با یاد شهدای مدافع حرم/ 27 روز تا شروع جاذبه مغناطیس حسینی

حضرت امام موسى کاظم علیه السلام فرمود: کمترین ثوابى که به زائر امام حسین علیه السلام در کرانه فرات داده می شود این است که تمام گناهان بخشوده می شود. به شرط این که حق و حرمت ولایت آن حضرت را شناخته باشد.

  

برو بالا